top of page


financieel

Rekeningnummer


Lidgeld

 

Om je inschrijving te finaliseren, vragen wij om het lidgeld dat per lid €44 bedraagt, over te schrijven. Dit omvat de verzekering en een kleine bijdrage bij de onkosten die wij per jaar moeten dekken.

Het lidgeld moet gestort worden op rekening

BE48 8601 1486 2227

met vermelding ‘voornaam en naam + inschrijving'.

Wie zijn lidgeld heeft betaald, is dus automatisch verzekerd via KSA Nationaal.

BELANGRIJK: inschrijven kan pas op of na de Opname (21 oktober) via ons inschrijvingsformulier.

 

Steunfonds

 

De KSA wil de financiële drempel verlagen voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan onze jeugdbeweging. Met het steunfonds wil de KSA leden en leiding ondersteunen die het financieel
niet zo breed hebben.

Meer info vindt u op de website van KSA Nationaal. Vul echter zelf geen aanvraagformulier in op de website van KSA Nationaal, maar contacteer ons indien u hier gebruik van wenst te maken
via het contactformulier, met als onderwerp 'Steunfonds'.

U kan ook altijd een terugbetaling vragen aan uw ziekenfonds via dit formulier.
Ook een terugbetaling van het zomerkamp kan u vragen aan uw ziekenfonds via dit formulier.

Ook onze eigen KSA spant zich in om iedereen gelijke kansen te geven. Wij voorzien een verminderd tarief (vermindering van 20%) voor lidgeld, kampen, weekends en alle andere betalende activiteiten die we organiseren. Om dit aan te vragen dien je het contactformulier in te vullen met als onderwerp 'Verminderd tarief'.

Fiscale attesten

 

Hieronder vindt u het fiscale attest van 2023.

bottom of page